BMW Extenda Fenda

K75 / K100 8v Extenda Fenda

05401
Add to cart
K75 / K100 8v Extenda Fenda

K1200S / K1300S Extenda Fenda

054011
Add to cart
K1200S / K1300S Extenda Fenda

K1100LT Extenda Fenda

05402
Add to cart
K1100LT Extenda Fenda

K1200 R / K1300R Extenda Fenda

054025
Add to cart
K1200 R / K1300R Extenda Fenda

R1100RS Extenda Fenda

05403
Add to cart
R1100RS Extenda Fenda

F650 FUNDURO Fenda Extenda

05404
Add to cart
F650 FUNDURO Fenda Extenda

R850 / R1100 / R1150 RT Extenda Fenda

05405
Add to cart
R850 / R1100 / R1150 RT Extenda Fenda

R1200 ST Extenda Fenda

054050
Add to cart
R1200 ST Extenda Fenda

R1200 RT Extenda Fenda

054051
Add to cart
R1200 RT Extenda Fenda

R850 R / R1100 R Extenda Fenda

05406
Add to cart
R850 R / R1100 R Extenda Fenda

R1100S 1998 - 2003 / Rockster Extenda Fenda

05407
Add to cart
R1100S 1998 - 2003 / Rockster Extenda Fenda

Rockster > 2003 / Norge / Breva Extenda Fenda

05407
Add to cart
Rockster > 2003 / Norge / Breva Extenda Fenda

R1150GS 1999 - 2005 Extenda Fenda

05408
Add to cart
R1150GS 1999 - 2005 Extenda Fenda

F650 ST Fenda Extenda

05409
Add to cart
F650 ST Fenda Extenda

R1200 C (stickfit) EXTENDA FENDA

05410
Add to cart
R1200 C (stickfit) EXTENDA FENDA

R1150R Extenda Fenda

05411
Add to cart
R1150R Extenda Fenda

R850GS / R1100 GS Extenda Fenda

05412
Add to cart
R850GS / R1100 GS Extenda Fenda

F650 CS 2002 - 2003 Fenda Extenda

05413
Add to cart
F650 CS 2002 - 2003 Fenda Extenda

K1200 LT UPTO 2003 Extenda Fenda

05414
Add to cart
K1200 LT UPTO 2003 Extenda Fenda

R1150RS Extenda Fenda

05415
Add to cart
R1150RS Extenda Fenda

K1200RS Extenda Fenda

05416
Add to cart
K1200RS Extenda Fenda

R1200GS / R1200GS Adventure Extenda Fenda

054160
Add to cart
R1200GS / R1200GS Adventure Extenda Fenda

K1200GT UPTO 2006 EXTENDA FENDA

05417
Add to cart
K1200GT UPTO 2006 EXTENDA FENDA

R1200 S 2006 - 2008 Extenda Fenda

054170
Add to cart
R1200 S 2006 - 2008 Extenda Fenda

R1200R 2005 - 2010 Extenda Fenda

054180
Add to cart
R1200R 2005 - 2010 Extenda Fenda

R MODELS 1970 - 1984 Extenda Fenda

05420
Add to cart
R MODELS 1970 - 1984 Extenda Fenda

F800R / F800S / F800ST 2006 - 2012 EXTENDA FENDA

054200
Add to cart
F800R / F800S / F800ST 2006 - 2012 EXTENDA FENDA

F800 GS 2008 - 2011 EXTENDA FENDA

054201
Add to cart
F800 GS 2008 - 2011 EXTENDA FENDA

F650 GS 2008 - 2011 Fenda Extenda

054210
Add to cart
F650 GS 2008 - 2011 Fenda Extenda

G650GS 2009 - 2012 Extenda Fenda Front Mudguard Extension Kit

054215
Add to cart
G650GS 2009 - 2012 Extenda Fenda Front Mudguard Extension Kit

S1000RR Extenda Fenda Front Mudguard Extension

054220
Add to cart
S1000RR Extenda Fenda Front Mudguard Extension

K1200 / K1300GT 2009 > / K1600GT 2011 Front Mudguard Extension: Extenda Fenda

054230
Add to cart
K1200 / K1300GT 2009 > / K1600GT 2011 Front Mudguard Extension: Extenda Fenda