Kawasaki Laminar Lips

ZX11C-D 1990-On Laminar Lip

K1112
Add to cart
ZX11C-D 1990-On Laminar Lip

ZX12R 2000-ON Laminar Lip

K1116
Add to cart
ZX12R 2000-ON Laminar Lip

ZZR1200 2002-ON Laminar Lip

K1121
Add to cart
ZZR1200 2002-ON Laminar Lip

KLR650 up to 2007 Laminar Lip

K1123
Add to cart
KLR650 up to 2007 Laminar Lip

KLR650 2008-ON Laminar Lip

K1124
Add to cart
KLR650 2008-ON Laminar Lip

KLR650 w/ Factory Tall shield 2008-ON Laminar Lip

K1125
Add to cart
KLR650 w/ Factory Tall shield 2008-ON Laminar Lip

NINJA 250 (EX250) 1986-2007 Laminar Lip

K1126
Add to cart
NINJA 250 (EX250) 1986-2007 Laminar Lip

NINJA 250R 2008 Laminar Lip

K1128
Add to cart
NINJA 250R 2008 Laminar Lip

NINJA 650R/ER6F 2006-2008 Laminar Lip

K1129
Add to cart
NINJA 650R/ER6F 2006-2008 Laminar Lip

NINJA 650R/ER6F 2009-2011 Laminar Lip

K1132
Add to cart
NINJA 650R/ER6F 2009-2011 Laminar Lip

NINJA 650 2012 Laminar Lip

K1133
Add to cart
NINJA 650 2012 Laminar Lip

VERSYS 2007-ON Laminar Lip

K1130
Add to cart
VERSYS 2007-ON Laminar Lip

EX-500 1986-1993 Laminar Lip

K1131
Add to cart
EX-500 1986-1993 Laminar Lip

EX-500 1994-ON Laminar Lip

K1136
Add to cart
EX-500 1994-ON Laminar Lip

ZX6R 1995-1997 Laminar Lip

K1138
Add to cart
ZX6R 1995-1997 Laminar Lip

ZX6 (E) Std. (ZZR600) 1993-2004 Laminar Lip

K1141
Add to cart
 
ZX6 (E) Std. (ZZR600) 1993-2004 Laminar Lip

ZZR600 2005-ON Laminar Lip

K1146
Add to cart
ZZR600 2005-ON Laminar Lip

ZX6R 2001-2002 Laminar Lip

K1146 aa
Add to cart
ZX6R 2001-2002 Laminar Lip

ZX6R / 636 2003-2004 Laminar Lip

K1151
Add to cart
 
ZX6R / 636 2003-2004 Laminar Lip

ZX6RR / ZX6R 2005 Laminar Lip

K1156
Add to cart
ZX6RR / ZX6R 2005 Laminar Lip

ZX6R/ ZX6RR 2006-2008 Laminar Lip

K1157
Add to cart
 
ZX6R/ ZX6RR 2006-2008 Laminar Lip

ZX6R 2009-2012 Laminar Lip

K1158
Add to cart
 
ZX6R 2009-2012 Laminar Lip

ZX6R 2013+ Laminar Lip

K1187a
Add to cart
 
ZX6R 2013+ Laminar Lip

ZR7S 2001-ON Laminar Lip

K1161
Add to cart
ZR7S 2001-ON Laminar Lip

ZX7R 1996-2004 Laminar Lip

K1166
Add to cart
ZX7R 1996-2004 Laminar Lip

Z750S 2005-2006 Laminar Lip

K1171
Add to cart
Z750S 2005-2006 Laminar Lip

ZX9R 1995-1997 Laminar Lip

K1176
Add to cart
 
ZX9R 1995-1997 Laminar Lip

ZX9R 2000-2004 Laminar Lip

K1181
Add to cart
 
ZX9R 2000-2004 Laminar Lip

ZX10R 2004-2005 Laminar Lip

K1186
Add to cart
ZX10R 2004-2005 Laminar Lip

ZX10R 2011-2012 Laminar Lip

K1187
Add to cart
 
ZX10R 2011-2012 Laminar Lip

ZX10R 2008-2010 Laminar Lip

K1188
Add to cart
 
ZX10R 2008-2010 Laminar Lip

ZX10R 2006-2007 Laminar Lip

K1189
Add to cart
ZX10R 2006-2007 Laminar Lip

ZX14/ZZR1400 2006-ON Laminar Lip

K1190
Add to cart
ZX14/ZZR1400 2006-ON Laminar Lip

ZRX1100/1200 1999-ON Laminar Lip

K1191
Add to cart
ZRX1100/1200 1999-ON Laminar Lip

CONCOURS / GTR1000 1986-2007 Laminar Lip

K1196
Add to cart
CONCOURS / GTR1000 1986-2007 Laminar Lip

CONCOURS 14 2008-2009 Laminar Lip

K1197
Add to cart
CONCOURS 14 2008-2009 Laminar Lip

CONCOURS 14 2010-ON Laminar Lip

K1198 aa
Add to cart
 
CONCOURS 14 2010-ON Laminar Lip

CONCOURS 14 w/ Kawasaki Accessory Tall Shield 2008-ON Laminar Lip

K1198
Add to cart
CONCOURS 14 w/ Kawasaki Accessory Tall Shield 2008-ON Laminar Lip

VOYAGER 2009-ON Laminar Lip

K1202
Add to cart
 
VOYAGER 2009-ON Laminar Lip

GPZ1100 (ZX11E) 1995-1996 Laminar Lip

K1206
Add to cart
GPZ1100 (ZX11E) 1995-1996 Laminar Lip

VULCAN 900 Classic LT / Nomad 1500 ALL Laminar Lip

K1211
Add to cart
VULCAN 900 Classic LT / Nomad 1500 ALL Laminar Lip

VULCAN 2000 Classic LT ALL Laminar Lip

K1216
Add to cart
VULCAN 2000 Classic LT ALL Laminar Lip

VULCAN 1600 Nomad / 1600 Classic ALL Laminar Lip

K1219
Add to cart
VULCAN 1600 Nomad / 1600 Classic ALL Laminar Lip

KAWASAKI NINJA 250R 2008-ON Laminar Lip

TL843
Add to cart
KAWASAKI NINJA 250R 2008-ON Laminar Lip

NINJA 650R/ER6N 2009 Laminar Lip

TL844
Add to cart
 
NINJA 650R/ER6N 2009 Laminar Lip

KAWASAKI ZX12R 2000-ON Laminar Lip

TL846
Add to cart
KAWASAKI ZX12R 2000-ON Laminar Lip

KAWASAKI ZRX1100/1200 ALL Laminar Lip

TL851
Add to cart
KAWASAKI ZRX1100/1200 ALL Laminar Lip

KAWASAKI Z750S 2005-ON Laminar Lip

TL856
Add to cart
KAWASAKI Z750S 2005-ON Laminar Lip

KAWASAKI ZZR1200 ALL Laminar Lip

TL861
Add to cart
KAWASAKI ZZR1200 ALL Laminar Lip

KAWASAKI ZX6R 2006-2008 Laminar Lip

TL865
Add to cart
 
KAWASAKI ZX6R 2006-2008 Laminar Lip

KAWASAKI ZX10R 2004-2005 Laminar Lip

TL866
Add to cart
 
KAWASAKI ZX10R 2004-2005 Laminar Lip

KAWASAKI ZX10R 2006-2008 Laminar Lip

TL869
Add to cart
 
KAWASAKI ZX10R 2006-2008 Laminar Lip

KAWASAKI Z1000 2003-2006 Laminar Lip

SS931
Add to cart
KAWASAKI Z1000 2003-2006 Laminar Lip

KAWASAKI Z1000 2007-2009 Laminar Lip

SS932
Add to cart
KAWASAKI Z1000 2007-2009 Laminar Lip

KAWASAKI Z1000 2010 Laminar Lip

SS933
Add to cart
KAWASAKI Z1000 2010 Laminar Lip

KAWASAKI MEAN STREAK 2002-ON Laminar Lip

SS934C
Add to cart
 
KAWASAKI MEAN STREAK 2002-ON Laminar Lip